Selets Hembygdsförening

Det här handlar om en ung förening i en gammal by. Efter ett hemvändararrangemang i mitten av 1990-talet kände flera personer att det skulle vara bra att ha en förening för framtida festligheter, och så blev det. En timrad loge skänktes, och snart gjorde den nybildade föreningen en tillbyggnad med kök och toalett.

För att klara drift och underhåll av byggnaden har man under flera år haft Bingo under sommarmånaderna samt Skörde- och fritidsmässa i augusti. Båda låg nere under Coronarestriktionerna, men Bingon är återupptagen, och sommaren 2023 kör man fredagsbingo 12 fredagskvällar mellan 26:e maj och 18:e augusti. Marknaden ligger tills vidare kvar i sin malpåse.

En udda företeelse i föreningens verksamhet är en handdragen färja över Ammerån. Delar av byn ligger på södra sidan av ån, och det har funnits färja åtminstone sedan tidigt 1900-tal. Under 1940-talet fanns funderingar från statligt håll att bygga en bro över ån vid Selet, men beslutet blev att bygga bron vid Skyttmon. Då fick Selet istället överta den gamla färjan från Skyttmon.

Nu har Hembygdsföreningen precis beviljats stöd via Leader 3sam för att rusta upp färjan och även göra ett forskningsarbete om historiken kring färjetrafiken. Selets Hembygdsförening är således en förening som både ser bakåt och framåt.

Senast uppdaterad 6 mars 2024