Ragunda skoterklubb

21 mil skoterleder som ska röjas under sommarhalvåret, och trampas, sladdas och markeras under vintern. Sannerligen ett imponerande beting för denna nu drygt 40-åriga klubb med bas mitt i kommunen. Klubben ingår i Ragunda skoterallians tillsammans med Selsådalens, Österede-Västerede, Stuguns och Fors skoterklubbar, vilket främjar samarbetet och syftet att underlätta och organisera skoteråkningen i kommunen.

Klubben förfogar över samlingslokalen Sven-Perskojan, som ligger några kilometer norr om Färsån. Där kan man ha aktiviteter under tak, som exempelvis årsmötet. Annars har man byggt vindskydd med eldstäder på flera platser, som är populära samlingsplatser under den femte årstiden.

Klubbens intäkter kommer från det kommunala ledbidraget, samt de egna evenemang och medverkanden man mäktar med. Det enskilt största är deltävlingen i Guldhjälmcupen, som klubben arrangerar i Kullstabergets skidanläggning. Då handlar det om att med veteranskotrar köra så snabbt som möjligt längs en markerad bana uppför skidbacken. I år hålls tävlingen den 11:e februari, vilket är noga planerat för att backen ska kunna återställas ordentligt inför sportlovet. Klubbens ordförande, Kristian Näslund, förklarar att trots cirka 300 medlemmar så dras man med samma dilemma som föreningslivet i allmänhet.

– Det blir en liten tapper skara som får dra det stora lasset. Annat är det vid Guldhjälmscupen,då är det populärt att vara funktionär. Och tur är det, för det är ju en förutsättning för att vi ska kunna ha en deltävling här. Det arrangemanget betyder mycket både för klubben och för hela bygden. Och apropå hela bygden, så finns nu alla skoterleder i kommunen på www.naturkartan.se Länk till annan webbplats.. Det är en riktigt användbar karttjänst, där man också kan se sin egen position på kartan, och planera körningen på ett bra sätt.

Senast uppdaterad 6 mars 2024