Christoffer och Josefine i Köttsjön

Christoffer och Josefine i Köttsjön

Paret är Köttsjöbor i femte, respektive tredje generationen, och har en egen gård i västra delen av byn sedan 2019. Båda har bott på andra ställen men återvänt till sina rötter. Medan Christoffer är uppväxt med jordbruk, och även har utbildat sig på naturbruksgymnasium, blev livet med djur och gård något nytt för Josefine.

- Förut var jag rädd för kor, tyckte dom var så stora, men nu går det jättebra. Om man själv är lugn blir dom lugna. Och alla har sina personligheter och egenheter.

De har satsat på köttdjur med lösdrift, och för bara några veckor sedan, när betessäsongen var slut, flyttade djuren in i en nybyggd ladugård. Eller delvis nybyggd, för det fanns en kombinerad verkstad och maskinhall sedan tidigare. Den renoverades och utrustades för djurhållning, och så byggdes en helt ny intill, som dockades ihop med den gamla. Så den totala ytan är nu 780 m2. Det var en stor men helt nödvändig investering, för tidigare hade de djuren hos Christoffers bror i andra änden av byn under vinterhalvåret, vilket var onödigt tungjobbat.

- Just nu har vi 3 raser, förklarar Christoffer. Hereford, Simmental och Charolais, och för att få nog mycket ensilage till dem brukar vi jorden i 6 byar; Ladumyråsen, Lövåsen, Selet, Boberg, Borgnäset, och så Köttsjön förstås.

Sedan 2 år är paret föräldrar till Wilma, som också tycker om att vara ute hos korna, och även att åka med i gårdens kompaktlastare, som används både till att bära in ensilagebalar och att mocka ut gödsel. Sådana hjälpmedel, som forna jordbrukare bara kunde drömma om, kan nu ändå bidra till att det finns tid och ork över till något annat, och inte minst till varandra. Så kan man bygga ett gott liv.

Senast uppdaterad 20 december 2023