Organisation, samarbeten och utveckling

Den Thailändska paviljongen ägs av Ragunda kommun och tillsammans med den Thailändska ambassaden och olika föreningar arbetar vid med utveckling av verksamheten.

Organisation och kontakt 2024

Övergripande frågor

Övergripande frågor angående den Thailändska Paviljongen, turistisk verksamhet, guidningar, utveckling samt samarbetet med den Thailändska ambassaden:

Robert Falk, robert.falk@ragunda.se

Ett samarbete med den Thailändska ambassaden pågår med syfte att säkerställa en långsiktig utveckling av den Thailändska Paviljongen och dess område. I det arbetet finns olika förslag på samarbetsformer som vi för dialog kring. Ingenting är i dagsläget klart.

Övriga kontakter vid frågor gällande Thailändska Paviljongen

Anläggning: Anneli Hansson, fastighetsenheten@ragunda.se

Marknadsföring: Carina Landin, info@ragunda.se

 

Senast uppdaterad 23 maj 2024