1897 besökte Kung Chulalongkorn Sverige och Ragunda. Nästan exakt hundra år senare påbörjades byggandet av en paviljong till minne av kungen. Här är historien om den Thailändska paviljongen i Utanede.

Min resa till Europa är den första bron till modernisering, men att utföra alla praktiska detaljer blir ett arbete för hovet. För mig är det en väg till kunskap och erfarenheter av de Europeiska kungahusen och dess seder.

(Chulalongkorn 1897)

Kung Chulalongkorn (Rama V) av Siam

Kung Chulalongkorn besteg tronen i Siam 1868. Han var en älskad och beundrad kung inte minst för att han initierade avskaffandet av slaveri i sitt hemland. Kung Chulalongkorn var den femte kungen i sin släkt och kallades därför Rama V Chulalonkorn av Siam. Kung Chulalongkorn var engagerad i att utveckla sitt hemland och han arbetade aktivt för att ge landet en modern struktur, vilket förde honom på resor över hela världen.

En kunglig inbjudan

När Kung Chulalongkorn fick en inbjudan av den svensk-norske kungen Oscar II att besöka den internationella konst- och industriutställningen i Stockholm tackade han ja. Kung Oscar ville även visa andra delar av Sverige och eftersom den svenska sågverksindustrin intresserade Kung Chulalongkorn föll valet på mellersta Norrland. Här fanns vacker natur med ljusa sommarnätter och ståtliga vattenfall. Kung Chulalongkorn var också intresserad av att se den svenska moderna trafiken, både på vatten och land.

Besöket i Utanede

Sällskapet med Chulalongkorn, hans söner och deras personal (ca 30 personer), åkte med sin egen lustyacht upp till Härnösand. Från Härnösand fortsatte sällskapet, med ångaren Strömkarlen, längs Ångermanälven till Sollefteå där man övernattade på Appelbergs.

Nästa dag gick färden till Bispgården där det intogs lunch på det dåvarande turisthotellet. Sedan fortsatte färden med häst och vagn på en dammiga väg till Utanede och ångbåtsbryggan. Hela vägen var dekorerad med det bästa som den sommarfagra Ragundadalen kunde åstadkomma. Mängder av människor hade kommit långväga ifrån för att se och hylla de exotiska gästerna.

Av anteckningar gjorda av kungens handsekreterare framgår att det kungliga sällskapet kände sig mycket hedrade av folkets uppvaktning. Ångbåten Liden backade så ut från Edsets brygga, gjorde sin alltid farliga och välberäknade vändning mitt i det forsande vattnet, varpå Kung Chulalongkorn lämnade Ragunda kommun och fortsatte sin färd längs den vackra älven ner till Sundsvall. När den dammiga vägen vid Utanede rustades upp femtio år senare, påmindes man om den thailändske kungens besök och döpte vägen till Kung Chulalongkorns väg.

Byggandet av paviljongen

I mitten av 1992 besökte en thailändsk dansgrupp Ragunda kommun och de fick höra talas om vägen som var uppkallad efter deras kung. De besökte platsen och blev hänförda. 1993 bildades Föreningen Chulalongkorns Minne (FCM) som tog första steget till projektet. På initiativ av Ragunda kommun bildades 1994 en kommitté för det fortsatta arbetet och där ingick företrädare för såväl svenska som thailändska intressen.

Bygget av Paviljongen påbörjades 1997. Byggnadskostnaden uppgick till cirka sju miljoner, till detta tillkommer utsmyckningar på cirka tre miljoner kronor för bland annat den förgyllda tornspiran. Bygget har finansierats genom insamlingar och sponsorer i Thailand och Sverige. Den dåvarande Thailändske kungens egna hantverkare stod för utsmyckningarna, medan byggnaden i övrigt har projekterats av jämtländska företag.

Paviljongen har 75 m2 golvyta, den invändiga takhöjden är 7 m och hela byggnaden med spiran sträcker sig 26 m upp i luften. En stenmur av jämtländsk kalksten (där varje sten väger 20 kg) inramar den vita paviljongen. Detta är den enda paviljongen i sitt slag utanför Thailand. Inne i paviljongen står en staty i brons av kung Chulalongkorn.

Senast uppdaterad 22 december 2023