7 mars 2024 kl. 13.00-14.00

After Work: Historien om Alma

Ångaren Alma har en lång historia och renoverades på 90-talet av ideellt arbetande stavrebor. Idag går hon på kulturhistoriska turer i Revsundssjön. Strandliden 5 den 7 mars klockan 13:00

Välkommen till SVs lokaler på Strandliden, torsdagar kl 13 Tillsammans tittar vi på olika föredrag som sänds från Jamtli varje vecka. Vi bjuder på enkelt fika.

Dagens program:

Ångaren Alma byggdes 1873. Hon har genom åren fungerat som bogserare, sommarstuga och nöjesbåt. Mellan 1990-1993 renoverades hon av ideellt arbetande stavrebor. Mats Rolén berättar om Almas öden och äventyr och om den ideella föreningen Alma af Stafre som sedan 1993 bedriver kulturhistorisk trafik på Revsundssjön.

Medverkande: Mats Rolén, docent och författare, Uppsala

Arrangör: Ragunda hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan

Senast uppdaterad 24 januari 2024