16 november 2023 kl. 13.00-14.00

After Work - Romantik eller slit?

Den 16 november klockan 13 är det dags för föreläsningsserien After Work som visas av Ragunda hembygdsföreningen i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan på Mötesplats Strandliden (hemvägen 5, Hammarstrand).

Vad kan olika dokument berätta om levnadsvillkoren under 1700-talet? Utifrån exempel från arkivhandlingar såsom avvittringsprotokoll, domböcker och skattelängder framträder en bild av hur vardagen hos allmogen i Jämtland och Härjedalen såg ut. Vad ägde man? Vad saknade man? Kort sagt – hur såg livet ut?

Medverkande Mats Göransson, Renålandet

Senast uppdaterad 11 september 2023