18 mars 2021 kl. 13.00-14.00

Konflikt om skogar och myrar!

Under pandemin råder särskilda omständigheter och därför kommer våren After work föreläsningarna att hållas utan publik. Istället kan du ta del av de direktsända föreläsningarna via länk: arkivetiostersund.se/pa-gang/after-work/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningsarkivet i Jämtlands län, Riksarkivet i Östersund och Jamtli kör torsdagar klockan 13.00 After work.

På 1750-talet startade en mycket omvälvandeprocess i Jämtland, avvittringen. Kronan ville skilja sin mark från byarnas skatteskog för att fler nybyggen skulle kunna tas upp. Bönderna protesterade kraftigt. Avvittringsprotokollen från denna process ger en unik inblick i böndernas villkor och konflikterna om den viktiga myrslåttern.

Medverkande: Mats Göransson

Senast uppdaterad 2 februari 2021