Kyrkholmarna, Ammer

En lättvandrad led längs byvägen och en gammal körväg

Beskrivning av leden

  • Längd: 5,6 km
  • Höjdskillnad: 20 m
  • Svårighetsgrad: Lätt
  • Startplats: Badplatsen i Ammer

Leden börjar med att du följer vägen över gamla Ammeråbron. Du går förbi infarten till Ammeråns fiskecamp och svänger höger in mot Staffanstorp och skjutbanan. Du går vidare på en gammal körväg innan du kommer upp och följer Vålevägen och viker in vid Våle. Där följer du åter Ammerån uppströms.

Vad inte får "misssa"

I slutet av leden finns ett vindskydd med grillplats.

Senast uppdaterad 29 september 2021