Projekt - Vandringsleder i Ragundadalen

Projektet drivs av Destination Ragundadalen med medel via Lokala naturvårdssatsningar - LONA.

Destination Ragundadalen och Kommunen har sedan 2015 upplevt en mycket stor efterfrågan på var man kan vandra i Ragundadalen. Parallellt har ett antal personer med stort intresse för friluftsliv undersökt möjligheten för en gemensam märkning på våra vandringsleder i kommunen. De är representativa för lokalbefolkningen och företagare från hela kommunen.

Syftet med projektet är att skapa vandringsleder var alla kan känna sig säker när de vandrar runt i våra skogar och ska kunna rekommendera vänner och bekanta att ta en tur ut i skog och mark.

I Ragunda finns behovet av ett "mer tillrättalagt friluftsliv" vi inte bara upplever en ökad efterfrågan på vandringsleder från svenska och internationella turister utan också ett ökat intresse av friluftsliv från lokalbefolkningen. Vandringslederna ska märkas upp på ett hållbart sätt (mellan 5 - 10 år) och märkningen kommer samtidigt också bidra till att skogen blir skyddad.

Genom att engagera den lokala befolkningen i projektet samt sprida information och kunskap kan intresset i skogen och friluftsliv öka.

Att få så många invånare och gäster röra på sig i skogen leder till en förbättrad folkhälsa.

Ammerån

Vandringsleder Ammer och Ammerån

Här kommer snart mer information om vandringslederna.

Vandringsleder Bispgården

Här kommer snart mer information om vandringslederna.

Vandringsleder Borgvattnet

Vandringsleder Borgvattnet

Här kommer snart mer information om vandringslederna.

Vandringsled Hängbron

Vandringsleder Döda Fallet och Hängbron

Här kommer snart mer information om vandringslederna.

Vandringsled Hammarstrand

Vandringsleder Hammarstrand

Här kommer snart mer information om vandringslederna.

Stugun. Foto Christer Svensson

Vandringsleder Högforsen

Här kommer snart mer information om vandringslederna.

Vandringsleder Höglunda

Vandringsleder Höglunda

Här kommer snart mer information om vandringslederna.

Vandringsleder Stadsberget

Vandringsleder Stadsberget

Här kommer snart mer information om vandringslederna.

Stugun. Foto Christer Svensson

Vandringsleder Stugun

Här kommer snart mer information om vandringslederna.