Tillgänglighet

Döda fallets naturreservat är ett av de skyddade områden där Länsstyrelsen satsar lite extra på tillgänglighet, för att fler ska få möjlighet att besöka och njuta av området.

Här följer en översiktlig beskrivning framtagen av Länsstyrelsen i Jämtland, av de anordningar som finns.

Parkering

Det finns två parkeringsytor vid bilvägen, på ytan som är närmast områdets entré finns två platser markerade för personer som har någon typ av funktionsnedsättning.

Entré

En hårdgrusad bred gångväg leder från parkeringen till områdets entré. Från entrén kan man välja att ta trappor eller en grusad gångväg för att komma till trärampen. Den grusade gångvägen är relativt brant, med lutningar upp mot 16 procent, och cirka 200 meter lång. Det är nedför från entrén till rampen, och uppför tillbaka. Restaurangen och turistbyrån har öppet sommartid.

Träramp, gångväg och rastplatser

En lång träramp leder genom den torrlagda älvfåran och ger en fin vy över området. Trärampen är som smalast 98 centimeter bred och har räcken på båda sidor längs hela sträckan. Vissa partier av rampen är ganska branta med lutningar på cirka 13-14 procent. Ett flertal mötesplatser med sittplatser finns längs med rampen.

Rampen leder till den södra sidan av älvfåran där det finns en takförsedd rastplats med bord och bänkar . Från denna rastplats finns tre alternativ att välja på beroende på hur rörlig man är – man kan ta rampen tillbaka till parkeringen, fortsätta nedåt i älvfåran via trappor och bred träspång, eller ta en längre naturstig genom skogen. Rampen är totalt 350 meter lång, från dess början till rastplatsen på södra sidan älvfåran.

WC

I anslutningen till restaurangen finns vattentoaletter, öppna sommartid. En stor toalett har uppfällbara armstöd.

Senast uppdaterad 22 december 2023